Kinh NIKAYA Giảng Giải – Gõ Cửa Bất Tử

Chùa Kim Quang tại Nha Trang 16-4-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 3 - Đối Trị Năm Triền Cái

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-03-2019