33 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 7) – Duyên Khởi - Cốt Tủy Phật Giáo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 10/07/2011  
34 Vẻ Đẹp Xuất Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM -  
35 Kinh Lương Y - Phật Là Thầy Thuốc Vĩ Đại 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM ngày 11/12/2006  
36 Kinh Cầu Pháp 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM - 16/10/2006  
37 Kinh Trí Tuệ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM - 21/8/2006  
38 Soi Sáng 59 – Làm Sao Khắc Phục Tạp Khí? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Đạo Tràng Tín Quang - Hong Kong – Trung Quốc - 2014  
39 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Tỷ Căn 2 – Quán Xét Hơi Thở ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 17/11/2015  
40 Chánh Niệm Nhiệm Mầu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật học - ngày 04/04/2016