385 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Kinh Ngày Trai Giới - Ơn Nghĩa Xin Nguyện Đền 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 23-5-2019  
386 Kinh NIKAYA Giảng Giải - ÂN NGHĨA XIN NGUYỆN ĐỀN 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 23/05/2019  
387 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
388 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Bản Ngã Khó Trừ 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 26-11-2019  
389 Pháp Đàm NIKAYA - Tâm là gì ? Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 07-03-2020  
390 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Thoát Ra Bẫy Sập Dục Tham 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-02-2020  
391 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Pháp Diệt Ngã 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Thiền Viện Giác Tuệ tại Vũng Tàu ngày 10-01-2020  
392 Tinh Hoa NIKAYA – Cùng Nhau Nhắc Nhở - Trang Nghiêm – Thanh Tịnh – Cung Kính – Biết Ơn - P1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 07-02-2020