Làm Sao Trở Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa ?

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự - Tp.HCM

Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp

Hương Vị Bất Tử

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Soi Sáng - Đạo Tràng Khiếm Thị

Chùa Kim Quang - Nha Trang

Soi Sáng 83 - 4 Câu Hỏi Quan Trọng

Linh Quy Pháp Ấn ngày 12-10-2018