Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nội Soi Tự Thân

Chùa Thiên Phú - Nha Trang ngày 18-09-2018

Kinh Di Giáo giảng giải 3 - Nội Dung Tổng Quát 2 - Trình Tự Giới Định Tuệ

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 20/03/2017

Phòng Hộ Giữ Gìn 1 - Thấy Sự Nguy Hại trong Các Dục

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2016

Nghiệp Quả Đáng Sợ

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 9 - 05 - 2018

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Cùng Nhau Nhắc Nhở 18 - Phi Thường Ở Trong Bình Thường

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 17/03/2016

Tu Để Được An Vui

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 23/01/2016