4 Tâm Vô Lượng

Giảng tại Am Pháp Ấn

Quán Chiếu Tứ Đại 2 - Thủy Phong Hỏa Giới

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM Ngày 08 -05-2018

Nghiệp và Tư Tưởng

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22-05-2018

Bí Mật Pháp Môn

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018

Phật Học Thường Thức Kỳ 27 - Quán Bất Tịnh

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM

Làm Sao Chấm Dứt Luân Hồi

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 3 - 06 - 2018

MỞ CỬA BẤT TỬ 1 - Trí Tuệ Về Sắc Uẩn

Giảng tại chùa Hoằng Pháp - Tp.HCM ngày 24/07/2018

Nhân Quả

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn