25 Duyên Khởi Vô Ngã 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 2014  
26 Khóa Tu Phật Thất 86- Dừng Lại và Nhìn Kỹ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - tháng 09-2017  
27 TU NHÀ TU CHỢ TU CHÙA cái nào khó nhất ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Hoằng Pháp 07/2017  
28 Duyên Khởi Vô Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 29/09/2014  
29 Lắng Lặng Thân Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 30/5/2009  
30 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 2) - Phẩm Chất Của Người Xuất Gia 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 10/05/2011  
31 Nghiệp và Nghiệp Báo 2 – Các Loại Nghiệp_Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành iảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
32 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 3) - Phẩm Chất Của Người Xuất Gia 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 2011– 12/06/2011