Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong

Vật Chỗ Nào Ở Yên Chỗ Đó

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 06/08/2009

Ba Sự Thật Vĩ Đại 1

Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12-03-2018

Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/02/2014

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-04-2018

Kinh Cung Kính

Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM ngày 07/10/2007

Khóa Tu Phật Thất 39 Lẽ Thật Cuộc Đời

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/04/2006