Pháp Thoại Mùa Xuân - Đại Nhẫn

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 16/02/2016

Tứ Như Ý Túc 1

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 15/12/2015

Hai Nguồn Hạnh Phúc Thánh - Phàm

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Kinh Quán Xét Thân Tâm 2 Quán Xét Về Thân 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-05-2017

TRÀ ĐẠO - Sự Sống Nhiệm Màu

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Đạo hạnh người xuất gia.

Giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 04 -05 -2017

SỐNG CHẬM - Chế Tác Thảnh Thơi

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Giải Quyết Hiểu Lầm Về Sự Tu

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 09-07-2017