17 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011  
18 Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 – Tư Cách Người Xuất Gia ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM - 13/12/2012  
19 Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 – Hòa Hợp Thanh Tịnh ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM - 18/12/2012  
20 Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007  
21 Cùng Nhau Nhắc Nhở 16 – Đại Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 14/09/2014  
22 TĐVN 01 – Tiểu Sử Đại Sư Châu Hoằng ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 20/06/2006  
23 Liên Hoa Sanh Cảnh Sách 1 – Thân Người Quý Báu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 2014  
24 Tỉnh Giác Trong Phút Giây Hiện Tại ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại TP.Yangon - Myanmar - 27/03/2012