17 Kinh Lương Y - Phật Là Thầy Thuốc Vĩ Đại 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM - 13/11/2006  
18 Xây Dựng Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn - 2012  
19 Kinh Di Giáo Giảng Giải 5 - Nội Dung Tổng Quát 4 - Nội Dung của Giới Học ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật học tp.HCM ngày 17-04-2017  
20 Kinh Độ Người Hấp Hối ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 02-04-2017  
21 Phòng Hộ Giữ Gìn 1 - Thấy Sự Nguy Hại trong Các Dục ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 16-10-2016  
22 Tâm sự với người xuất gia - Nhiệt tình tu tập ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 10/12/2015  
23 Nhiếp Phục Tham Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Huệ Nghiêm – Quận 2 - TPHCM – 2015  
24 Dụng Tâm Khi Tụng Niệm ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM- 06/04/2013