Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 3 - Mục Đích của Đạo Phật Là Gì 2 ?

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tại tp HCM ngày 3-3-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Chuyển NHÂN QUẢ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-4-2019

Gọt Lệ Thâm Tình 2- Lễ Mừng Thọ Báo Ân

Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp - 2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Thiền Tuệ

Chùa Linh Sơn - Nha Trang ngày 19-09-2018

Thiền Quán - 9 Giai Đoạn Tử Thi

Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-7-2019