Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Chuyển NHÂN QUẢ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-4-2019

Thiền Quán - 9 Giai Đoạn Tử Thi

Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-7-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 6 - Các Loại Tham

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-4-2019

Gọt Lệ Thâm Tình 2- Lễ Mừng Thọ Báo Ân

Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp - 2018

Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 3 - Mục Đích của Đạo Phật Là Gì 2 ?

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tại tp HCM ngày 3-3-2019