Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

Kinh Di Giáo Giảng Giải 19 - Lời khích Lệ Sau Cùng 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 19-03-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 - Bí Quyết Đắc Pháp

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 1

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM

Ba Sự Thật Vĩ Đại 2

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM Ngày 19 -03-2018

Ba Sự Thật Vĩ Đại 1

Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12-03-2018

Trà Đạo - Tỉnh Thức Thảnh Thơi

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 11-03-2018

Kinh Di Giáo Giảng Giải 18 - Lời khích Lệ Sau Cùng 1

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 12-03-2018