Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 6 - Vén Màn Bí Mật Toàn Thế Giới

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tp HCM ngày 23-6-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Sự Vi Diệu Của Như Lai

Tu Viện Khánh An tp HCM ngày 12-5-2019

Mở Cửa Bất Tử - 2

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 22/08/2018

Phật Học Thường Thức Kỳ 27 - Quán Bất Tịnh

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM

Pháp Hành Trong Kinh Tạng NIKAYA

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO tp HCM ngày 14-10-2018