Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả 1

Chùa Hào Quang tp Hải Phòng ngày 5-10-2019

Hai Nguồn Hạnh Phúc Thánh - Phàm

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nội Soi Tự Thân

Chùa Thiên Phú - Nha Trang ngày 18-09-2018