9 Duyên Khởi Vô Ngã 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 2014  
10 QUÁN XÉT THÂN TÂM 11 _ Trái Tim Thiền Định ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 14/12/2015  
11 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 4) – Tham Muốn Là Nguồn Gốc Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 19/06/2011  
12 Tứ Thánh Đế 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 05/01/2015  
13 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 6 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) Quán chiếu bốn oai nghi số 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 20-06-2017  
14 TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUẤT GIA - An Lạc Trong Phút Giây Hiện Tại ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 21/03/2016  
15 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 5) – Bốn Đều Nhớ Xét 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 26/06/2011  
16 Kinh Di Giáo 3 - Phần 2 - Lời Dạy Sau Cùng ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm - Châu Đốc- 27/07/2006