Tinh Hoa NIKAYA - Sự Khác Biệt Giữa Ngu - Hiền - Thánh

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 17-6-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 12 – Chủ Trương Nghiệp Của Ngoại Đạo

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 9-5-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 5

Chùa Bửu Liên ngày 13/3/2020

Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 2

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-2-2020