SOI SÁNG 84 - Chánh Pháp Hiệu Quả Tức Thì

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01-01-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Học Vui Lắm 1

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 7-1-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cảm Giác Nhận Chìm Thế Giới 3

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-11-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Định Lý Phật Pháp

Trường Cao Trung Phật Học TP. HCM

Soi Sáng 80 - Trung Đạo

Chùa Linh Sơn - Nha Trang