Kinh Tu Tập Căn Bản 4

Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 10/10/2016

Kinh Tu Tập Căn Bản 2

Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 26/09/2016

TRÂN QUÝ HIỆN HỮU

Giảng tại Tu Viện Như Giác - Củ Chi - Tp.HCM- 07- 2017

Pháp Thoại Mùa Xuân - Nghệ Thuật Hành Hương

Giảng tại chùa Pháp Đăng, Châu Thành, Đồng Tháp - Ngày 12/2/2017