73 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 12 – Chủ Trương Nghiệp Của Ngoại Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 09-05-2020  
74 Tinh Hoa NIKAYA - TÁC Ý Là Chổi Quét Rác Nội Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 20-06-2020  
75 Tinh Hoa NIKAYA Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn - Thối Lui ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 01-07-2020  
76 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Giới Hạnh Người Xuất Gia 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-05-2020  
77 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Như Thế Nào 3B ? ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
78 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Như Thế Nào 3A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
79 Tinh Hoa NIKAYA – Tu Như Thế Nào 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
80 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 11 - Bốn Loại Nghiệp Trắng Đen ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 08/05/2020