73 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thánh Trí Năm Uẩn 11 – Vô Minh Và Khát Ái P2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 19/02/2020  
74 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thánh Trí Năm Uẩn 11 – Vô Minh Và Khát Ái - P1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 19/02/2020  
75 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Tâm Hiền – Tâm Từ ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 04/02/2020  
76 Tinh Hoa NIKAYA – Hãy Tự Mình Làm Ngọn Đèn Cho Chính Mình ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21/02/2020  
77 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-02-2020  
78 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Phá Chấp Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 23/02/2020  
79 Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 – Tứ Thánh Đế Linh Quy Pháp Ấn ngày 14/02/2020  
80 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh Tham Ái 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/01/2020