73 Đạo Đức Người Xuất Gia – Trịnh Tự Tu Tập 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Hoằng Pháp- xã Tân Hiệp- huyện Hóc Môn  
74 Nghiệp và Nghiệp Báo 1 – Tổng Quan Về Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
75 Nghiệp và Nghiệp Báo 2 – Các Loại Nghiệp_Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
76 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 9) – Trình Tự Tu Tập ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 24/07/2011  
77 Xuất Gia Học Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 07/10/2007  
78 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) - Quán Chiếu Tứ Đại 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - ngày 28-06-2017  
79 Đời sống chư Tăng 1 ĐĐ.Thích Minh Thành  
80 Đời Sống Chư Tăng 3 ĐĐ.Thích Minh Thành